KOMPETENTNY ŚLĄSK

usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Informacje o naborach

Informujemy, że już we wrześniu Operator – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna nabory w ramach nowego Projektu. Harmonogram o terminach naboru oraz informacje o dostępnej alokacji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – TUTAJ

lub na naszej stronie pod linkiem bur.bcp.org.pl/harmonogram

Informacje o zasadach realizacji usług, w tym usług zdalnych w trakcie pandemii COVID-19 znajdują się w zakładce Dokumenty

14.08.2020 – UWAGA biuro nieczynne

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Rozpoczynamy projekt

Zapraszamy do korzystania z dofinansowań do szkoleń i doradztwa.

BUR – Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.

Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.


Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Więcej informacji na temat BUR można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Skorzystaj z naszego projektu już dziś – zobacz aktualny harmonogram konkursów:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén