KOMPETENTNY ŚLĄSK

usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Informacja o przekroczeniu alokacji

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 20 października wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Ostateczna lista fiszek – nabór 22-25.09.2020

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 30.09.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora), na adres Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości , Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367

Po wysłaniu dokumentów pocztą / kurierem Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres e-mail: bur@bcp.org.pl

Podstawowa lista fiszek – nabór 22-25.09.2020r.

Poniżej prezentujemy podstawową listę fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22-25.09.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 22.09.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Punktów Dystrybucji Wsparcia w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 25.09.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora). Adres do przesyłek to: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała

Punkty Dystrybucji Wsparcia:

Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
p. 320 (II piętro) w godzinach 8.00-15.00

Częstochowa
Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p.7
Częstochowa
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.000

Jastrzębie Zdrój
Podziemny Pasaż Handlowy „B” – lokal 15
pod skrzyżowaniem Al. Piłsudskiego oraz ulic: Mazowieckiej i Warszawskiej
Jastrzębie Zdrój
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

Pszczyna
Ul. Bolesława Chrobrego 7
Pszczyna
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

Informacja o wyczerpaniu alokacji

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 22 września wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Informacje o naborach

Informujemy, że już we wrześniu Operator – Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna nabory w ramach nowego Projektu. Harmonogram o terminach naboru oraz informacje o dostępnej alokacji znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – TUTAJ

lub na naszej stronie pod linkiem bur.bcp.org.pl/harmonogram

Informacje o zasadach realizacji usług, w tym usług zdalnych w trakcie pandemii COVID-19 znajdują się w zakładce Dokumenty

14.08.2020 – UWAGA biuro nieczynne

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 15 sierpnia 2020 r., Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 14 sierpnia 2020 r.

Rozpoczynamy projekt

Zapraszamy do korzystania z dofinansowań do szkoleń i doradztwa.

BUR – Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.

Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.


Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Więcej informacji na temat BUR można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Skorzystaj z naszego projektu już dziś – zobacz aktualny harmonogram konkursów:

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén