KOMPETENTNY ŚLĄSK

usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF od 18 stycznia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o planowanych zmianach w dokumentacji rekrutacyjnej dla projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim mającej obowiązywać od najbliższego naboru w dniu 18 stycznia 2022 r.

24.12.2021 – WIGILIA – NIECZYNNE

Wigilia oraz 07.01.2022 dniami wolnymi od pracy w BCP

W dniach 24.12.2021 oraz 07.01.2022 Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Ważna informacja

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów we wszystkich Punktach Dystrybucji Wsparcia projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą pocztową.

Infolinia Projektu:

699-713-670
699-713-669

699-713-671

email: bur@bcp.org.pl

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2021r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202 Częstochowa

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 07.12.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2021r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24/11/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę – zgodnie z Uchwałą 104 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 19/08/2021r.

Podstawowa lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 grudnia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Harmonogram naborów w PSF w 2022 roku

Publikujemy harmonogram planowanych w 2022 roku naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

NABÓR 24-27/11/2021r.

W związku z anulowaniem naboru z dnia 16/11/2021r. informujemy, iż nowy termin naboru fiszek u operatora BCP – to 24-27/11/2021r. od godz 10:00

Kwota alokacji 500 000.

Jednocześnie przypominamy iż jest to nabór dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych.

Termin 2 miesięcy o rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – informujemy że:

Nabory fiszek rozpoczęte w dniu 16 listopada 2021 roku zostają anulowane w ramach projektów:

„Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (FG 2)

„Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR 2)

„KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP)

„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (WST)

Przedmiotowe nabory zostaną powtórzone zgodnie z poniższym harmonogramem. Dodatkowo w związku z przerwą w naborach fiszek PSF w okresie 30 listopada – 31 grudnia 2021 kwoty ww. naborów, zostaną powiększone o grudniową alokację.

22- 25 listopada br.

godz. 8:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora FG 2

alokacja 2 640 000 PLN

24-27 listopada br.

godz. 10:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora BCP

alokacja 500 000 PLN

25– 29 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora WST

alokacja 1 000 000 PLN

26– 30 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora ARR 2

alokacja 800 000 PLN

Równocześnie informujemy, że w związku z wygaszaniem platformy SEKAP od dnia 01.12.2021 r. w przypadku wystąpienia awarii platformy w czasie prowadzenia powtórzonych naborów zostaną one anulowane i przeniesione na rok 2022.

12.11.2021r. Punkty obsługi nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2021 Punkty obsługi będą nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w poniedziałek 15.11.2021r.

Instrukcja podatku VAT w usługach

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podejścia do tematu uwzględnia / nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, opracowano Instrukcję w tym zakresie (w załączeniu).

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén