Logotypy unijne

UMIEJĘTNOŚCI-KOMPETENCJE-KWALIFIKACJE

DZIAŁANIE 10.17

Projekt „Zielone – Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje wsparcie rozwojowe osób dorosłych subregionu południowego
w procesie transformacji” jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację. Działanie FESL.10.17 Kształcenie osób dorosłych – FST

WEJDŹ →

DZIAŁANIE 6.6

Umiejętności – Kompetencje – Kwalifikacje – wsparcie rozwojowe osób dorosłych z terenu subregionu południowego

Priorytet FESL.06.00 Fundusze Europejskie dla edukacji. Działanie FESL.06.06 Kształcenie osób dorosłych – EST+

WEJDŹ →