KOMPETENTNY ŚLĄSK

usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Lista Fiszek wniosków przekazanych do oceny merytorycznej z naboru 1/08/2023r.

Informacja o naborze ciągłym z dnia 1/08/2023r.

Kolejność rozpatrywania wniosków została ustalona w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku.

Informujemy, że wnioski są rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Operator poinformuje drogą email wszystkich Przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty w wymaganym terminie, o wyniku weryfikacji wniosku w tym w pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Lista fiszek

Nabór ciągły został zakończony.

Informujemy, iż nabór ciągły z dnia 1 sierpnia br. został zakończony i alokacja została wyczerpana.

Prosimy o nie przesyłanie fiszek wniosków.

Nabór 1/08/2023r.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w ogłoszonym naborze ciągłym – czas na dostarczenie dokumentów wynosi 2 dni robocze od dnia złożenia fiszki wniosku (liczy się data dostarczenia dokumentów).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem kuriera/poczty

przesyłki proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. od godz. 8.00 Operator otwiera nabór fiszek w trybie ciągłym.

Termin naboru: 01.08.2023 r.
Alokacja: 500 000 PLN
Rozpoczęcie naboru: godzina 8.00

Nabór w trybie ciągłym, skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

UWAGA
Usługi z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 15.10.2023.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraził zgodę na otwarcie naboru ciągłego do wysokości pozostałej kwoty, tj. 500.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 października 2023 r. Zmianie uległ zapis § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu, w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej”

Informujemy przy tym, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego w dniu 1/08/2023 r. muszą zostać dostarczone do Operatora w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Brak wpływu dokumentów będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia.

Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-16.06.2023r.

Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Wartość złożonych wniosków przekracza kwotę alokacji – tj 600 000+10% na nabór.

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-16.06.2023r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 13/06/2023 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5,

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 19 czerwca 2023r. włącznie. Liczy się data nadania.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Zmniejszona alokacja

Informujemy, iż w najbliższym naborze 13.06. – 16.06.2023 r. zostanie zmniejszona alokacja z 1 500 000 zł na 600 000 zł.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 23-26.05.2023r.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5,

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Dokumenty należy nadać do środy, 31 maja 2023r. włącznie. Liczy się data nadania.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Nabór fiszek 23-26.05.2023

Informujemy, że na dzień 25.05.2023 godz. 13.00 dostępna alokacja w ramach naboru nie została wyczerpana.

Zachęcamy do przesyłania fiszek wniosków.

Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content