usługi rozwojowe

Miesiąc: listopad 2020

Harmonogram naborów na 2021 rok

Informujemy, że dostępny jest już harmonogram naborów na 2021 rok – zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami. Harmonogram naborów na 2021 dostępny jest w zakładce HARMONOGRAM

Ostateczna lista fiszek – nabór 17-20.11.2020

Poniżej publikujemy ostateczną lista wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 17-20.11.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 17.11.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Publikujemy ostateczną listę fiszek – ponieważ wszystkie złożone w regulaminowym terminie fiszki – zmieściły się w alokacji przewidzianej na nabór.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7
42-202 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do środy, 25 listopada 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy wzory dokumentów do projektu – nowe dokumenty obowiązują od dnia 16/11/2020r. i są dostępne na stronie http://bur.bcp.org.pl/dokumenty/

Ważna informacja – przesunięcia terminów usług

Poniżej prezentujemy stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie przesuwania terminów usług rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z wytycznymi.

Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Aktualizacja dokumentacji

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja dotycząca aplikowania w ramach Projektu została zaktualizowana – zgodnie z Uchwałą Komitetu Sterującego PSF. Zaktualizowane dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty

Zmienione dokumenty posiadają adnotację o obowiązywaniu od listopada 2020r. Nowe dokumenty obowiązują od dnia 16 listopada br.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content