Uprzejmie informujemy, że dokumentacja dotycząca aplikowania w ramach Projektu została zaktualizowana – zgodnie z Uchwałą Komitetu Sterującego PSF. Zaktualizowane dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty

Zmienione dokumenty posiadają adnotację o obowiązywaniu od listopada 2020r. Nowe dokumenty obowiązują od dnia 16 listopada br.