usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: grudzień 2020

Ostateczna lista fiszek wniosków – nabór 15– 18.12.2020

Poniżej publikujemy ostateczną listę fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 15.12.2020 – 18.12.2020

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7 42-202 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 24 grudnia 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej.

24.12.2020 – WIGILIA – NIECZYNNE

Informujemy, że w związku z wypadającym świętem w sobotę 26 grudnia 2020 r., Zarząd Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosił dzień wolny od pracy dla pracowników w dniu 24 grudnia 2020 r.

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach alokacji – nabór 15-18.12.2020 r

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 15-18.12.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 15.12.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7
42-202 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do piątku, 18 grudnia 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 15 grudnia wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content