Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 12.01.2021 r. – 15.01.2021 r.

Lista została sporządzona na podstawie wszystkich fiszek złożonych w naborze styczniowym (nie wyczerpano alokacji w trakcie naboru – stąd przedmiotowa lista jest listą ostateczną).

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7 42-202 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do środy, 20 stycznia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.