usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: marzec 2021

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 9-12/03/2021r

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek – zawiera dokumenty dostarczone do operatora na moment sporządzania listy ostatecznej.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać nadane, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 23.03.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 9-12/03/2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 9/03/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do środy, 17 marca 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 9 marca wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content