usługi rozwojowe

Miesiąc: maj 2021

Ważna informacja

Na nabór 1-4.06.2021r. w związku z wyczerpującą się alokacją w projekcie – przewidziana została nowa kwota alokacji – i wynosi 500 000 zł.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 4-7/05/2021

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej ( zaznaczone kolorem niebieskim), do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 18.05.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 4-7/05/2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 4/05/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do wtorku, 11 maja 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 4 maja wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content