UWAGA! Informujemy, że w związku z wyczerpującymi się środkami, za zgodą WUP operator zmniejszył alokację w naborze do projektu PSF „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP). W związku z powyższym alokacja w naborach od 29 czerwca do 2 lipca oraz od 27 do 30 lipca wynosić będzie 500 000,00 PLN.