usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: sierpień 2021

Uchwała 104 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 19/08/2021r.

Informujemy, iż na XVI Posiedzeniu Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, przyjęto Uchwałę nr 104 w sprawie likwidacji możliwości wielokrotnego przesyłania tej samej fiszki przez tego samego Przedsiębiorcę w jednym naborze w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Uchwała 104

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 27/07/2021 r.-30/07/2021r.

UWAGA ZMIANA ADRESU Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 17.08.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 27/07/2021 r.-30/07/2021r.

UWAGA ZMIANA ADRESU Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 27/07/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Podstawowa lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do wtorku, 10 sierpnia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content