W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podejścia do tematu uwzględnia / nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, opracowano Instrukcję w tym zakresie (w załączeniu).