usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: maj 2022

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-11.05.2022r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 19.05.2022r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Jednocześnie – ze względu na szybki czas realizacji usług – zwracamy się z prośbą o dostarczanie wraz z dokumentami zaświadczeń o niezaleganiu

(ZUS i US).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-11.05.2022r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 10/05/2022 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty należy nadać do piątku, 13 maja 2022r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą Przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 10 maja 2022r. wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Ponad 6 milionów złotych na szkolenia dla obywateli Ukrainy-nabór prowadzić będzie Fundusz Górnośląski.

W związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuścił ogłaszanie przez operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych naborów dedykowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Przewidziano na ten cel 6 764 612,80 zł.

Nabór prowadzić będzie Fundusz Górnośląski. W jego ramach będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór będzie miał charakter ciągły, a jego uruchomienie nastąpi 9 maja 2022 roku.

Ze środków będą mogli skorzystać zatrudnieni już obywatele Ukrainy, zwłaszcza ci, którzy trafili na nasz rynek pracy po 24 lutego br. Część dofinansowania obejmie także polskich pracowników, którzy z nimi współpracują – zaznacza Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i podkreśla: -Uruchomienie środków będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście kompetencji językowych, bo na tym polu dostrzegamy spore potrzeby. Szkolenia zawodowe pozwolą zaś nie tylko uzupełnić kwalifikacje, ale także zaktualizować posiadane już przez ukraińskich pracowników uprawnienia zawodowe.

4 maja 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, promująca projekt, z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, Jana Kawuloka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content