usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: czerwiec 2022

Dzień wolny od pracy – 17 czerwca 2022r.

Informujemy, że 17 czerwca 2022 (piątek) punkty dystrybucji będą nieczynne.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 7.06.2022r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202 Częstochowa

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez Przedsiębiorców z listy rezerwowej (zaznaczonych kolorem niebieskim), do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 15.06.2022r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 07.06.2022r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 7/06/2022 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniu naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Dokumenty należy nadać do czwartku, 9 czerwca 2022r. włącznie. Liczy się data nadania.

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 7 czerwca 2022r. wpłynęła ilość fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.

Nowy harmonogram naborów 2022r.

Informujemy, że nabór do projektu pn „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” odbędzie się 7 czerwca 2022r.

Nabór rozpoczyna się o godzinie 8:00 i jest dedykowany dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, tj. Przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Alokacja – 1 000 000 PLN.

Szczegóły dotyczące harmonogramu naborów znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content