usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: listopad 2022

Harmonogram – 2023 rok

Publikujemy harmonogram planowanych w 2023 roku naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Aktualny harmonogram naborów na rok 2023r.

przejdź do strony WUP

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 08-10.11.2022r.

Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 ; 43-300 Bielsko-Biała

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7 ; 42-202 Częstochowa

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez Przedsiębiorców z listy rezerwowej (zaznaczonych kolorem niebieskim), do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 21.11.2022r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 08-10.11.2022r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 08/11/2022 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5,

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Dokumenty należy nadać do wtorku, 15 listopada 2022r. włącznie. Liczy się data nadania.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór 8 listopada 2022r. wpłynęła ilość fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content