usługi rozwojowe

Miesiąc: czerwiec 2023

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-16.06.2023r.

Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Wartość złożonych wniosków przekracza kwotę alokacji – tj 600 000+10% na nabór.

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 13-16.06.2023r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 13/06/2023 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5,

Częstochowa Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7

Dokumenty należy nadać do poniedziałku, 19 czerwca 2023r. włącznie. Liczy się data nadania.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Zmniejszona alokacja

Informujemy, iż w najbliższym naborze 13.06. – 16.06.2023 r. zostanie zmniejszona alokacja z 1 500 000 zł na 600 000 zł.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content