usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Autor: Anna Jędrusik Strona 2 z 3

Harmonogram naborów na 2021 rok

Informujemy, że dostępny jest już harmonogram naborów na 2021 rok – zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami. Harmonogram naborów na 2021 dostępny jest w zakładce HARMONOGRAM

Ostateczna lista fiszek – nabór 17-20.11.2020

Poniżej publikujemy ostateczną lista wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 17-20.11.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 17.11.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Publikujemy ostateczną listę fiszek – ponieważ wszystkie złożone w regulaminowym terminie fiszki – zmieściły się w alokacji przewidzianej na nabór.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7
42-202 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do środy, 25 listopada 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl

Jednocześnie informujemy, iż zmianie uległy wzory dokumentów do projektu – nowe dokumenty obowiązują od dnia 16/11/2020r. i są dostępne na stronie http://bur.bcp.org.pl/dokumenty/

Ważna informacja – przesunięcia terminów usług

Poniżej prezentujemy stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie przesuwania terminów usług rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z wytycznymi.

Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Aktualizacja dokumentacji

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja dotycząca aplikowania w ramach Projektu została zaktualizowana – zgodnie z Uchwałą Komitetu Sterującego PSF. Zaktualizowane dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty

Zmienione dokumenty posiadają adnotację o obowiązywaniu od listopada 2020r. Nowe dokumenty obowiązują od dnia 16 listopada br.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach alokacji – nabór 20-23.10.2020

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 29 października 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl

Podstawowa lista fiszek – 20-23.10.2020r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną podstawową listę fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 20-23.10.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 20.10.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia w Częstochowie
Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7
42-202 Częstochowa

Z dopiskiem „Projekt – Kompetentny Śląsk”

Dokumenty należy nadać do piątku, 23 października 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 20 października wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Ostateczna lista fiszek – nabór 22-25.09.2020

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 30.09.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora), na adres Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości , Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367

Po wysłaniu dokumentów pocztą / kurierem Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres e-mail: bur@bcp.org.pl

Podstawowa lista fiszek – nabór 22-25.09.2020r.

Poniżej prezentujemy podstawową listę fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22-25.09.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 22.09.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone do Punktów Dystrybucji Wsparcia w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora podstawowej listy fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji, tj. do dnia 25.09.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora). Adres do przesyłek to: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Cieszyńska 367; 43-382 Bielsko-Biała

Punkty Dystrybucji Wsparcia:

Bielsko-Biała
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
p. 320 (II piętro) w godzinach 8.00-15.00

Częstochowa
Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p.7
Częstochowa
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.000

Jastrzębie Zdrój
Podziemny Pasaż Handlowy „B” – lokal 15
pod skrzyżowaniem Al. Piłsudskiego oraz ulic: Mazowieckiej i Warszawskiej
Jastrzębie Zdrój
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

Pszczyna
Ul. Bolesława Chrobrego 7
Pszczyna
Punkt czynny w godzinach 8.00-15.00

Informacja o wyczerpaniu alokacji

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 22 września wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Strona 2 z 3

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content