Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim:

Regulamin Projektu

Dokumenty zgłoszeniowe, które należy dostarczyć do Operatora w wersji papierowej, po opublikowaniu listy fiszek:

Karta usługi / karty usług wygenerowane z Bazy Usług Rozwojowych

Pozostałe dokumenty:Wytyczne związane z realizacją usług w trakcie pandemii Covid-19

Dodatkowe dokumenty przydatne w procesie aplikowania o dofinansowanie usług rozwojowych.

ARCHIWUM DOKUMENTÓW