UWAGA – WAŻNA INFORMACJA: Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 kwietnia 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Opis systemu wdrażania PSF w województwie śląskim:

Regulamin Projektu – wraz z załącznikami:Wytyczne związane z realizacją usług w trakcie pandemii Covid-19

Dodatkowe dokumenty przydatne w procesie aplikowania o dofinansowanie usług rozwojowych.

ARCHIWUM DOKUMENTÓW