Zwiększenie alokacji w naborach do projektów PSF:

Informujemy, iż Bielskie Centrum Przedsiębiorczości dokona zwiększenia alokacji w ramach kolejnych rund naborów BCP zaczynając od naboru 8-10.11 w następujący sposób – nowa alokacja dla wszystkich naborów wynosi 1 300 000,00 PLN;

Publikujemy harmonogram planowanych w 2022 roku naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

Aktualny harmonogram naborów na rok 2022r.

przejdź do strony WUP

Jednocześnie informujemy, iż w związku z planowaną datą zakończenia projektu „Kompetentny Śląsk – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 30 listopada 2023r. – ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych to 15 październik 2023r.