Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór 21-24 marca 2023r. wpłynęła ilość fiszek powodująca przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie podstawowa lista fiszek.