W związku ze zgłoszonymi problemami technicznymi platformy E-PUAP w dniu 10/01/2023r. informujemy, iż po otrzymaniu stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostają zakwalifikowane fiszki, które po uznaniu za prawidłowo złożone zmieściły się w limicie środków w naborze.