Informujemy, że nabór do projektu pn „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” odbędzie się 7 czerwca 2022r.

Nabór rozpoczyna się o godzinie 8:00 i jest dedykowany dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, tj. Przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Alokacja – 1 000 000 PLN.

Szczegóły dotyczące harmonogramu naborów znajdują się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy.