Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)”,którego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

Zarówno wartość jak i kwota dofinansowania projektu, realizowanego od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r., wynosi 19 874 272,83 zł, w tym 16 750 037,13 zł (84,28%) ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu inwestycjawkadry.pl został zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych . Nowa baza dostępna jeset na portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W ramach realizacji projektu utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych (dofinansowanie do szkoleń i doradztwa). Jest to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa). Dzięki nim instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona w 2015 r., przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Głównym założeniem, które przyświecało opracowaniu koncepcji Bazy Usług Rozwojowych, było przekazanie w ręce odbiorców usług możliwości swobodnego wyboru podmiotu, z którym przeprowadzą proces podnoszenia swoich kompetencji lub kompetencji swoich pracowników. Jednocześnie chcieliśmy zbudować narzędzie, które w prosty i szybki sposób umożliwi znalezienie usługi rozwojowej, odpowiadającej na potrzeby użytkowników. Efekt ten udało nam się uzyskać dzięki rozbudowanej wyszukiwarce zawierającej szeroki wybór filtrów.

Pomaga w tym również wystandaryzowany formularz zgłaszania oraz prezentacji usługi, dzięki któremu każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert.

Ostatnim składnikiem w koncepcji Bazy Usług Rozwojowych jest system oceny usług rozwojowych. Daje on możliwość oceny odbytych usług, oraz stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe dla innych użytkowników Bazy. 

Założenia BUR

Realizując powyższe założenie Baza zapewnia użytkownikom wiele funkcjonalności, w tym m.in.:

  • powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty;
  • oferuje użytkownikom możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na ich potrzeby;
  • stwarza użytkownikom możliwość oceny usług, z których korzystali.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Budowa i uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych było jednym z elementów projektu systemowego pt. „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie”, realizowanego w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skorzystaj z dofinansowanie do szkoleń i doradztwa z naszego projektu i już dziś złóż wniosek o dotację:

www.bur.bcp.org.pl/harmonogram