Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 22.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 30.09.2020 r. do godz. 15.00 lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora), na adres Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości , Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367

Po wysłaniu dokumentów pocztą / kurierem Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres e-mail: bur@bcp.org.pl