Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 ; 43-300 Bielsko-Biała

Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7 ; 42-202 Częstochowa

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez Przedsiębiorców z listy rezerwowej (zaznaczonych kolorem niebieskim), do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 21.11.2022r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).