UWAGA ZMIANA ADRESU Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Jednocześnie informujemy, że w związku z omyłkową kwotą na liście podstawowej – lista ostateczna zawiera poprawną kwotę alokacji.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 13.09.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data dostarczenia dokumentów do Operatora). Dopuszcza się możliwość dostarczenia dokumentów osobiście do punktu Bielsko-Biała, ul.Zacisze 5 nr pokoju 12, w godzinach 8:00 – 15:00.