Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 23.04.2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora), na adres Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości , Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367