KOMPETENTNY ŚLĄSK

usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Wznowienie naboru fiszek 10-13/05/2022 r.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, Operator ogłasza nabór fiszek wniosków.

Nabór będzie prowadzony od 10-13.05.2022 r. od godz. 8.00 i ma charakter zamknięty. Lista fiszek wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

Alokacja 200 000 zł.

WAŻNA INFORMACJA:

uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn.KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 15 lipca 2022 r.”

Wyczerpanie alokacji w projekcie

Informujemy, że w dniu 9.02.2022 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników.”

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 4 lutego 2022 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, od dnia 4 lutego 2022 r. od godz. 8.00 Operator BCP wznawia nabór fiszek w trybie ciągłym. Nabór jest dedykowany dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, tj. Przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraziło zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 623.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r.

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju – Przedsiębiorca ma 2 dni robocze (termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku) na dostarczenie dokumentów do operatora wyłącznie za pośrednictwem poczty lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów).

Jednocześnie informujemy, że za dostarczone w terminie – będą uważane te dokumenty, których potwierdzenie nadania zostanie przesłane na adres operatora bur@bcp.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od dnia złożenia fiszki ( termin liczy się od dnia następującego po dniu
złożenia fiszki wniosku). Brak przesłania potwierdzenia nadania będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia. Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF od 18 stycznia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o planowanych zmianach w dokumentacji rekrutacyjnej dla projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim mającej obowiązywać od najbliższego naboru w dniu 18 stycznia 2022 r.

24.12.2021 – WIGILIA – NIECZYNNE

Wigilia oraz 07.01.2022 dniami wolnymi od pracy w BCP

W dniach 24.12.2021 oraz 07.01.2022 Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Ważna informacja

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów informujemy, że do odwołania wstrzymana została obsługa bezpośrednia klientów we wszystkich Punktach Dystrybucji Wsparcia projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy. Prosimy również o dostarczanie dokumentów papierowych wyłącznie drogą pocztową.

Infolinia Projektu:

699-713-670
699-713-669

699-713-671

email: bur@bcp.org.pl

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2021r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202 Częstochowa

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 07.12.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2021r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24/11/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę – zgodnie z Uchwałą 104 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 19/08/2021r.

Podstawowa lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 grudnia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Harmonogram naborów w PSF w 2022 roku

Publikujemy harmonogram planowanych w 2022 roku naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

NABÓR 24-27/11/2021r.

W związku z anulowaniem naboru z dnia 16/11/2021r. informujemy, iż nowy termin naboru fiszek u operatora BCP – to 24-27/11/2021r. od godz 10:00

Kwota alokacji 500 000.

Jednocześnie przypominamy iż jest to nabór dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych.

Termin 2 miesięcy o rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.

Page 2 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content