W związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuścił ogłaszanie przez operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych naborów dedykowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Przewidziano na ten cel 6 764 612,80 zł.

Nabór prowadzić będzie Fundusz Górnośląski. W jego ramach będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór będzie miał charakter ciągły, a jego uruchomienie nastąpi 9 maja 2022 roku.

Ze środków będą mogli skorzystać zatrudnieni już obywatele Ukrainy, zwłaszcza ci, którzy trafili na nasz rynek pracy po 24 lutego br. Część dofinansowania obejmie także polskich pracowników, którzy z nimi współpracują – zaznacza Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i podkreśla: -Uruchomienie środków będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście kompetencji językowych, bo na tym polu dostrzegamy spore potrzeby. Szkolenia zawodowe pozwolą zaś nie tylko uzupełnić kwalifikacje, ale także zaktualizować posiadane już przez ukraińskich pracowników uprawnienia zawodowe.

4 maja 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, promująca projekt, z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, Jana Kawuloka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy