Szanowni Państwo,

z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – informujemy że:

Nabory fiszek rozpoczęte w dniu 16 listopada 2021 roku zostają anulowane w ramach projektów:

„Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (FG 2)

„Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR 2)

„KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP)

„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (WST)

Przedmiotowe nabory zostaną powtórzone zgodnie z poniższym harmonogramem. Dodatkowo w związku z przerwą w naborach fiszek PSF w okresie 30 listopada – 31 grudnia 2021 kwoty ww. naborów, zostaną powiększone o grudniową alokację.

22- 25 listopada br.

godz. 8:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora FG 2

alokacja 2 640 000 PLN

24-27 listopada br.

godz. 10:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora BCP

alokacja 500 000 PLN

25– 29 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora WST

alokacja 1 000 000 PLN

26– 30 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora ARR 2

alokacja 800 000 PLN

Równocześnie informujemy, że w związku z wygaszaniem platformy SEKAP od dnia 01.12.2021 r. w przypadku wystąpienia awarii platformy w czasie prowadzenia powtórzonych naborów zostaną one anulowane i przeniesione na rok 2022.