Poniżej prezentujemy stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy odnośnie przesuwania terminów usług rozwojowych. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z wytycznymi.

Stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy