Informujemy, że została wyczerpana alokacja w projekcie „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP).

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.