Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, Operator ogłasza nabór fiszek wniosków.

Nabór będzie prowadzony od 10-13.05.2022 r. od godz. 8.00 i ma charakter zamknięty. Lista fiszek wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

Alokacja 200 000 zł.

WAŻNA INFORMACJA:

uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn.KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 15 lipca 2022 r.”