Informujemy, że w projekcie „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”, uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców. Terminy naborów to 19-22 października oraz 16-19 listopada 2021. Początek o godz. 10:00. Uwzględniając ostateczny termin zakończenia realizacji projektu w ramach fiszek składanych w ww. naborach usługa rozwojowa musi zakończyć się najpóźniej 15 kwietnia 2022 r.