Zapraszamy do korzystania z dofinansowań do szkoleń i doradztwa.

BUR – Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym.

Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

  • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
  • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
  • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
  • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
  • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.


Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Więcej informacji na temat BUR można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Skorzystaj z naszego projektu już dziś – zobacz aktualny harmonogram konkursów: