usługi rozwojowe

Miesiąc: październik 2020

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach alokacji – nabór 20-23.10.2020

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7 Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 29 października 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl

Podstawowa lista fiszek – 20-23.10.2020r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną podstawową listę fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 20-23.10.2020 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 20.10.2020 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia w Częstochowie
Aleja Najświętszej Marii Panny 24 p. 7
42-202 Częstochowa

Z dopiskiem „Projekt – Kompetentny Śląsk”

Dokumenty należy nadać do piątku, 23 października 2020r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 20 października wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content