Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości jest organizacją pozarządową typu „non-profit”. Działamy na rzecz rozwoju lokalnego już od 1994 roku. Cel naszego Stowarzyszenia to:

Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości, aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym, podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości, rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej”

W tym celu podejmujemy liczne inicjatywy i realizujemy szereg projektów:

  • KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników – zobacz więcej
  • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego – zobacz więcej
  • Pożyczki na START – zobacz więcej
  • Wsparcie przedsiębiorców i osób zakładających działalność w ramach Funduszu Pożyczkowego – zobacz więcej

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5; 43-300 Bielsko-Biała
Tel: 33 496 02 00 (centrala)

e-mail: stowarzyszenie@bcp.org.pl;
strona: www.bcp.org.pl