usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: listopad 2021

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.11.2021r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 24/11/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę – zgodnie z Uchwałą 104 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 19/08/2021r.

Podstawowa lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 2 grudnia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Harmonogram naborów w PSF w 2022 roku

Publikujemy harmonogram planowanych w 2022 roku naborów fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

NABÓR 24-27/11/2021r.

W związku z anulowaniem naboru z dnia 16/11/2021r. informujemy, iż nowy termin naboru fiszek u operatora BCP – to 24-27/11/2021r. od godz 10:00

Kwota alokacji 500 000.

Jednocześnie przypominamy iż jest to nabór dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych.

Termin 2 miesięcy o rozpoczęcia usługi liczony będzie od dnia 16.11.2021 r.

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo,

z uwagi na potwierdzony przez administratora platformy SEKAP fakt, iż w dniu 16.11.2021 r. odnotowano znaczne obciążenie platformy SEKAP, co mogło doprowadzić do przerw w komunikacji, a co za tym idzie do niemożności skutecznego złożenia fiszek wniosku przedsiębiorcy dotyczącej finansowania usług rozwojowych w ramach Działania 8.2 RPO WSL na lata 2014-2020 w ramach naboru organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy – informujemy że:

Nabory fiszek rozpoczęte w dniu 16 listopada 2021 roku zostają anulowane w ramach projektów:

„Usługi rozwojowe dla śląskich firm II” (FG 2)

„Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (ARR 2)

„KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (BCP)

„Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP” (WST)

Przedmiotowe nabory zostaną powtórzone zgodnie z poniższym harmonogramem. Dodatkowo w związku z przerwą w naborach fiszek PSF w okresie 30 listopada – 31 grudnia 2021 kwoty ww. naborów, zostaną powiększone o grudniową alokację.

22- 25 listopada br.

godz. 8:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora FG 2

alokacja 2 640 000 PLN

24-27 listopada br.

godz. 10:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora BCP

alokacja 500 000 PLN

25– 29 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora WST

alokacja 1 000 000 PLN

26– 30 listopada br.

godz. 8.:00 – rozpoczęcie naboru u Operatora ARR 2

alokacja 800 000 PLN

Równocześnie informujemy, że w związku z wygaszaniem platformy SEKAP od dnia 01.12.2021 r. w przypadku wystąpienia awarii platformy w czasie prowadzenia powtórzonych naborów zostaną one anulowane i przeniesione na rok 2022.

12.11.2021r. Punkty obsługi nieczynne.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2021 Punkty obsługi będą nieczynne. Zapraszamy do kontaktu w poniedziałek 15.11.2021r.

Instrukcja podatku VAT w usługach

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie podejścia do tematu uwzględnia / nieuwzględniania podatku VAT w umowach wsparcia oraz Kartach usług, opracowano Instrukcję w tym zakresie (w załączeniu).

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content