usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Miesiąc: kwiecień 2021

Ważne – ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych oraz nowa kwota alokacji.

Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 stycznia 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 grudnia 2021 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Na nabór 1-4.06.2021r. w związku z wyczerpującą się alokacją w projekcie – przewidziana została nowa kwota alokacji – 500 000 zł.

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 6-9/04/2021 r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone, wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 23.04.2021 r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora), na adres Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości , Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367

Ważna informacja

Informujemy, że w związku z bardzo dużą ilością składanych przesyłanych do Operatorów fiszek oraz potrzebą dodatkowej krzyżowej weryfikacji liczby fiszek przekazanych do Operatora w celu uniknięcia sytuacji pominięcia jakiejkolwiek fiszki, publikacja list rankingowych w ramach PSF przez Operatorów może ulec wydłużeniu.

https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/pozniejsza_publikacja_list_rankingowych_psf

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 6-9/04/2021 r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 6/04/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do czwartku, 15 kwietnia 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 6 kwietnia wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

2 kwietnia 2021r.

 Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu  2.04.2021 r. (Wielki Piątek) punkty obsługi klienta będą nieczynne.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content