usługi rozwojowe

Miesiąc: lipiec 2023

Nabór 1/08/2023r.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że w ogłoszonym naborze ciągłym – czas na dostarczenie dokumentów wynosi 2 dni robocze od dnia złożenia fiszki wniosku (liczy się data dostarczenia dokumentów).

W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem kuriera/poczty

przesyłki proszę kierować na adres:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2023 r. od godz. 8.00 Operator otwiera nabór fiszek w trybie ciągłym.

Termin naboru: 01.08.2023 r.
Alokacja: 500 000 PLN
Rozpoczęcie naboru: godzina 8.00

Nabór w trybie ciągłym, skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

UWAGA
Usługi z tego naboru muszą zostać zakończone do dnia 15.10.2023.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraził zgodę na otwarcie naboru ciągłego do wysokości pozostałej kwoty, tj. 500.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 października 2023 r. Zmianie uległ zapis § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu, w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej”

Informujemy przy tym, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego w dniu 1/08/2023 r. muszą zostać dostarczone do Operatora w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie ePUAP. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

Brak wpływu dokumentów będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia.

Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content