usługi rozwojowe

Miesiąc: październik 2021

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-22.10.2021r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP: Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202 Częstochowa

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 03.11.2021r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 19-22.10.2021r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 19/10/2021 r., godz. 10.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę – zgodnie z Uchwałą 104 Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Finansowania z dnia 19/08/2021r.

Podstawowa lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Punkt dystrybucji wsparcia Aleja Najświętszej Maryi Panny 24 p. 7, 42-202Częstochowa

Dokumenty należy nadać do środy, 27 października 2021r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 19 października wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Wznowione nabory

Informujemy, że w projekcie „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”, uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców. Terminy naborów to 19-22 października oraz 16-19 listopada 2021. Początek o godz. 10:00. Uwzględniając ostateczny termin zakończenia realizacji projektu w ramach fiszek składanych w ww. naborach usługa rozwojowa musi zakończyć się najpóźniej 15 kwietnia 2022 r.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 kwietnia 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY!!! – TEST NOWEGO SPOSOBU SKŁADANIA FISZEK PSF

W związku z wygaszeniem funkcjonowania platformy SEKAP, wkrótce nie będzie możliwe składanie fiszek PSF za pomocą tej platformy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w teście składania fiszek PSF za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Szczegóły na stronie : https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga_przedsiebiorcy__test_nowego_sposobu_skladania_fiszek_psf_05_10_2021

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content