usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Autor: Katarzyna Kościelny Page 1 of 6

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-11.05.2022r.

Lista została sporządzona na podstawie informacji o dokumentach zgłoszeniowych dostarczonych przez Przedsiębiorców po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Ostateczna lista zaakceptowanych fiszek

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez przedsiębiorców z listy rezerwowej, do Operatora w terminie dwóch dni od dnia opublikowania przez Operatora ostatecznej listy fiszek wniosków, tj. do dnia 19.05.2022r. za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów do Operatora).

Jednocześnie – ze względu na szybki czas realizacji usług – zwracamy się z prośbą o dostarczanie wraz z dokumentami zaświadczeń o niezaleganiu

(ZUS i US).

Podstawowa lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-11.05.2022r.

Informujemy, że fiszki wniosków wysłane przed rozpoczęciem naboru, tj. przed 10/05/2022 r., godz. 8.00, i po godz. 15.00 w dniach naboru, nie zostały uwzględnione na liście. Lista nie zawiera również fiszek Przedsiębiorców, którzy złożyli więcej niż jedną fiszkę

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Zacisze 5 43-300 Bielsko-Biała

Dokumenty należy nadać do piątku, 13 maja 2022r. włącznie. Liczy się data nadania.

Ważne: Po wysłaniu dokumentów Przedsiębiorca informuje Operatora mailem o numerze nadania przesyłki wpisując w temacie wiadomości: Potwierdzenie nadania/nazwa przedsiębiorcy/numer UPP na adres bur@bcp.org.pl
Dokumenty nadać muszą Przedsiębiorcy, których fiszka mieści się w puli alokacji, tj. oznaczona zielonym kolorem.

Informacja o przekroczeniu dostępnej alokacji w naborze

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na nabór w dniu 10 maja 2022r. wpłynęła ilość fiszek powodująca znaczne przekroczenie dostępnej alokacji. Prosimy o nieprzesyłanie fiszek.
Prosimy o śledzenie strony internetowej na której udostępniona zostanie lista fiszek.

Ponad 6 milionów złotych na szkolenia dla obywateli Ukrainy-nabór prowadzić będzie Fundusz Górnośląski.

W związku z wojną na Ukrainie i napływem uchodźców na teren województwa śląskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dopuścił ogłaszanie przez operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych naborów dedykowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych uzyskaniem środków na dofinansowanie kształcenia dla pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Przewidziano na ten cel 6 764 612,80 zł.

Nabór prowadzić będzie Fundusz Górnośląski. W jego ramach będzie możliwe uzyskanie dofinansowania wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego. Nabór będzie miał charakter ciągły, a jego uruchomienie nastąpi 9 maja 2022 roku.

Ze środków będą mogli skorzystać zatrudnieni już obywatele Ukrainy, zwłaszcza ci, którzy trafili na nasz rynek pracy po 24 lutego br. Część dofinansowania obejmie także polskich pracowników, którzy z nimi współpracują – zaznacza Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach i podkreśla: -Uruchomienie środków będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście kompetencji językowych, bo na tym polu dostrzegamy spore potrzeby. Szkolenia zawodowe pozwolą zaś nie tylko uzupełnić kwalifikacje, ale także zaktualizować posiadane już przez ukraińskich pracowników uprawnienia zawodowe.

4 maja 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyła się konferencja prasowa, promująca projekt, z udziałem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, Jana Kawuloka, przewodniczącego Sejmiku Śląskiego oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Szczegóły na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Dzień wolny od pracy – 2 maja 2022r.

Informujemy, że 2 maja 2022 (poniedziałek) punkty dystrybucji będą nieczynne.

Wznowienie naboru fiszek 10-13/05/2022 r.

Informujemy, że w wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, Operator ogłasza nabór fiszek wniosków.

Nabór będzie prowadzony od 10-13.05.2022 r. od godz. 8.00 i ma charakter zamknięty. Lista fiszek wniosków zostanie opublikowana na stronie internetowej Operatora.

Alokacja 200 000 zł.

WAŻNA INFORMACJA:

uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r., oraz na zmianę zapisu § 2, ust. 4, pkt 3 Regulaminu naboru do projektu pn.KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników w nowym brzmieniu: „Przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w dniu 15 lipca 2022 r.”

Wyczerpanie alokacji w projekcie

Informujemy, że w dniu 9.02.2022 r. została wyczerpana alokacja w projekcie pn. „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników.”

Prosimy o zaprzestanie składania fiszek, ponieważ ze względu na wyczerpanie środków w projekcie dofinansowanie nie będzie mogło zostać udzielone.

W przypadku uwolnienia się środków nabór może zostać przywrócony.

Wznowienie naboru fiszek w trybie ciągłym od 4 lutego 2022 r.

Informujemy, że z wyniku uwolnienia się środków finansowych w projekcie KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników, od dnia 4 lutego 2022 r. od godz. 8.00 Operator BCP wznawia nabór fiszek w trybie ciągłym. Nabór jest dedykowany dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych, tj. Przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

IP RPO WSL (WUP Katowice) wyraziło zgodę na przywrócenie naboru ciągłego do wysokości uwolnionej kwoty, tj. 623.000 zł, uwzględniając ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych na dzień 15 lipca 2022 r.

W związku z obecną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju – Przedsiębiorca ma 2 dni robocze (termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku) na dostarczenie dokumentów do operatora wyłącznie za pośrednictwem poczty lub kuriera (liczy się data nadania dokumentów).

Jednocześnie informujemy, że za dostarczone w terminie – będą uważane te dokumenty, których potwierdzenie nadania zostanie przesłane na adres operatora bur@bcp.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od dnia złożenia fiszki ( termin liczy się od dnia następującego po dniu
złożenia fiszki wniosku). Brak przesłania potwierdzenia nadania będzie skutkował pozostawieniem dokumentów bez rozpatrzenia. Kolejność rozpatrywania wniosków będzie ustalana w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku. Wnioski będą rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Operator zastrzega sobie prawo do pozostawienia części wniosków bez rozpatrzenia, o czym poinformuje on Przedsiębiorców w wiadomości mailowej.

Zmiany dokumentacji rekrutacyjnej w PSF od 18 stycznia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o planowanych zmianach w dokumentacji rekrutacyjnej dla projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim mającej obowiązywać od najbliższego naboru w dniu 18 stycznia 2022 r.

24.12.2021 – WIGILIA – NIECZYNNE

Wigilia oraz 07.01.2022 dniami wolnymi od pracy w BCP

W dniach 24.12.2021 oraz 07.01.2022 Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości będzie nieczynne.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content