Baza Usług Rozwojowych w służbie sprawiedliwej transformacji – działamy! 2024 – 2026

To już pewne! Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości zostało wybrane do realizacji projektu dla działania 10.17. Kształcenie osób dorosłych FST (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) dla subregionu południowego. Zielone umiejętności, kwalifikacje i kompetencje w zasięgu ręki!

Szczegóły wkrótce!