usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Dzień: 2023-08-04

Lista Fiszek wniosków przekazanych do oceny merytorycznej z naboru 1/08/2023r.

Informacja o naborze ciągłym z dnia 1/08/2023r.

Kolejność rozpatrywania wniosków została ustalona w oparciu o datę i godzinę przesłania fiszki wniosku.

Informujemy, że wnioski są rozpatrywane, zgodnie z przyjętą kolejnością, do wyczerpania się alokacji w projekcie.

Operator poinformuje drogą email wszystkich Przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty w wymaganym terminie, o wyniku weryfikacji wniosku w tym w pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Lista fiszek

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content