Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 stycznia 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 grudnia 2021 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Na nabór 1-4.06.2021r. w związku z wyczerpującą się alokacją w projekcie – przewidziana została nowa kwota alokacji – 500 000 zł.