usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników

Dzień: 2023-01-16

Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 10-13.01.2023r.

Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Dokumenty prosimy przesłać kurierem/pocztą na adres wskazany na liście obok numeru UPP:

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5,

Dokumenty należy nadać do środy, 18 stycznia 2023r. włącznie. Liczy się data nadania. Przypominamy, że dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej muszą zostać dostarczone wyłącznie przez Przedsiębiorców z listy rezerwowej (zaznaczonych kolorem niebieskim).

Przedsiębiorcy posiadający aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu mogą dołączyć je do dokumentów zgłoszeniowych. Ułatwi to proces podpisywania umów o dofinansowanie.

Informacja

W związku ze zgłoszonymi problemami technicznymi platformy E-PUAP w dniu 10/01/2023r. informujemy, iż po otrzymaniu stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostają zakwalifikowane fiszki, które po uznaniu za prawidłowo złożone zmieściły się w limicie środków w naborze.

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content