Lista została sporządzona na podstawie dostarczonych przez Przedsiębiorców dokumentów zgłoszeniowych po opublikowaniu podstawowej listy fiszek.

Wartość złożonych wniosków przekracza kwotę alokacji – tj 600 000+10% na nabór.