Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 kwietnia 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.