usługi rozwojowe

Dzień: 2021-10-06

Wznowione nabory

Informujemy, że w projekcie „KOMPETENTNY ŚLĄSK usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników”, uruchomione zostaną dwa nabory (na kwotę 500 tys PLN każdy) dedykowane dla mikroprzedsiębiorców. Terminy naborów to 19-22 października oraz 16-19 listopada 2021. Początek o godz. 10:00. Uwzględniając ostateczny termin zakończenia realizacji projektu w ramach fiszek składanych w ww. naborach usługa rozwojowa musi zakończyć się najpóźniej 15 kwietnia 2022 r.

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA:

Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” w dniu 31 maja 2022 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 15 kwietnia 2022 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

UWAGA, PRZEDSIĘBIORCY!!! – TEST NOWEGO SPOSOBU SKŁADANIA FISZEK PSF

W związku z wygaszeniem funkcjonowania platformy SEKAP, wkrótce nie będzie możliwe składanie fiszek PSF za pomocą tej platformy.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w teście składania fiszek PSF za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Szczegóły na stronie : https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uwaga_przedsiebiorcy__test_nowego_sposobu_skladania_fiszek_psf_05_10_2021

Oparte na WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to content